Berezka

Berezka to mała miejscowość letniskowa w województwie podkarpackim. Leży nad potokiem Bereźnica, 3 km od Myczkowa i 13 km od Soliny. Usytuowana jest w Górach Sanocko-Turczańskich, zwanych też Pogórzem Bieszczadzkim, choć mają swój unikalny charakter, odbiegający od bieszczadzkiego.

Pierwsze wzmianki o dawnej osadzie w okolicach obecnej Berezki pochodzą z 1463 roku. Wieś została ulokowana na prawie wołoskim w XVII w. Jej właściciele, Balowie, wybudowali tu murowany dwór otoczony fortyfikacjami. Właściciele miejscowości zmieniali się jeszcze kilkukrotnie byostatecznie Berezka przeszła na własność Skarbu Państwa po zakończeniu II wojny światowej.

W Berezce zobaczymy ruiny cerkwi Przemienienia Pańskiego. Była to cerkiew parafialna, a powstała prawdopodobnie już w XV wieku. Z powodu złego stanu technicznego w połowie XIX wieku została rozebrana, odnowiono ją w 1920. Jej nawa była wybudowana na planie ośmiokąta, a nad nawą znajdowała się drewniana kopuła zakończona krzyżem.

Przez wieś prowadzi kilka szlaków turystycznych: czerwony, żółty, zielony i niebieski. Szlakiem czerwonym dojdziemy do kompleksu leśnego z Górą Kamieniec (518 m), zielony prowadzi w kierunku Woli Matiaszowej, niebieskim dojdziemy do górnej części wsi, a żółty dzieli pętlę szlaku czerwonego na mniejsze części.