Uście Gorlickie

Uście Gorlickie to wieś w województwie małopolskim, leżąca w dolinie rzeki Ropy, w odległości 29 km od Krynicy-Zdroju. Była ona jedną z pierwszych wsi łemkowskich, została założona na początku XV w. przez polskich rycerzy Gładyszów. Przez miejscowość biegnie żółty szlak turystyczny na Magurę Małastowską.

Tereny wokół Uścia Gorlickiego wyróżniają się szczególną urodą i malowniczością. Piękno górskiego krajobrazu, łagodny klimat, czyste środowisko i wysoka lesistość przyciągają turystów przez cały rok. Możemy tu podziwiać unikalny w skali kraju świat roślinny i zwierzęcy, a elementy pierwotnego krajobrazu czynią ten obszar wyjątkowo atrakcyjny dla miłośników przyrody.

Najciekawszym zabytkiem miejscowości jest cerkiew św. Paraskewy zbudowana w stylu zachodniołemkowskim. Jest to trójdzielna budowla z wieżą nad przedsionkiem, zwieńczoną pseudolatarnią z krzyżem. Pseudolatarnie pokrywają także nawę i prezbiterium. Wnętrze zdobi XVIII-wieczny ikonostas i polichromia.

Z zabytków Uścia Gorlickiego polecamy zobaczyć cmentarz wojenny nr 57, kaplicę cmentarną i drewnianą karczmę łemkowską . Na cmentarzu wojennym zaprojektowanym przez Dušana Jurkoviča pochowani są żołnierze polegli podczas I wojny światowej w okresie marzec-kwiecień 1915. Cmentarz położony jest w centrum wsi i sąsiaduje z cmentarzem parafialnym. Znajdują się na nim 2 mogiły zbiorowe i 45 pojedynczych, a także 2 pomniki.