Wisła

Wisła noclegi to bardzo ładne miasteczko położone w województwie śląskim, a dokładniej w powiecie cieszyńskim. Nie daleko stąd do granicy z Czechami i Słowacją. Wisła pokoje gościnne to górska osada w Beskidzie Śląskim. Najniżej leżącym miejscem w Wiśle jest dolina rzeki Wisły na granicy z Ustroniem 392 m n.p.m., zaś najwyżej – szczyt Baraniej Góry 1220 metrów nad poziomem morza. Centrum Wisły położone jest na wysokości 430 metrów nad poziomem morza. Dolinę, w której położone jest miasteczko, otaczają malownicze góry Beskidu Śląskiego. Wisła pensjonaty to miasteczko leżące u źródeł największej polskiej rzeki. Ze źródeł na Baraniej Górze wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po niedługiej odległości a dokładnie połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Na obszarze doliny Wisła Czarne, poniżej historycznego połączenia Czarnej i Białej Wisełki w czasach 1967 – 1973 zbudowano zaporę wodną. Zbiornik Czerniański magazynuje wodę pitną oraz pełni ważną rolę przeciwpowodziową. Jego maksymalna pojemność to aż 5,06 milionów metrów sześciennych, a powierzchnia liczy około 40 ha. Wisłę zamieszkują górale śląscy. Wisła wille Według popularnych aktualnych danych miasto stanowi aż 11 290 mieszkańców, w tym 5 493 mężczyzn i 5 797 kobiet. Ludność tę charakteryzuje silna zasiedziałość wiślańska rodów góralskich, co pokazane jest w funkcjonowaniu ogromnych grup tych samych nazwisk na przykład – 1 058 osób o nazwisku Cieślar 9,3% – 765 osób o nazwisku Pilch 6,7% – 411 osób o nazwisku Bujok 3,6% – 374 osób o nazwisku Czyż 3,3% – 366 osób o nazwisku Szalbot, Szalbót 3,2%. Wisła domki to również wioska o niezwykle zróżnicowana pod względem religijnym. Do końca XIX stulecia wioskę zamieszkiwali prawie wyłącznie górale wyznający luteranizm.Teraz działają tu wierni 13. różnych kościołów i związków wyznaniowych, na pewno wszystkim protestanckich. Wierni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego stanowią około 50% społeczności, Kościoła Rzymsko – Katolickiego – około 30%. Resztę stanowią mniej popularne konfesje, między innymi Świadkowie Jehowy, Baptyści, Zielonoświątkowcy, Adwentyści Dnia Siódmego. Wisła domki Na obszarze miasteczka znajduje się 5 kościołów ewangelickich, 5 kościołów katolickich i 4 świątynie innych wyznań. Młode pokolenie wiślan uczy się w 5. szkołach podstawowych, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i Państwowej Szkole Muzycznej stopnia I.