Jeziorka w Bieszczadach

Jeziorka Duszatyńskie w Bieszczadach Zachodnich to zbiorniki osuwiskowe. Powstały w skutek oderwania się zbocza góry, co było wynikiem ulewnych deszczy oraz bardzo obfitych roztopów. Powstało wówczas kilka drobnych zbiorników rozrzuconych w zagłębieniach terenu, które z upływem czasu wyschły oraz trzy niewielkie jeziorka. Bieszczady noclegi

Pierwsze, najmniejsze z nich, znajdowało się na wysokości 614 m n.p.m., zaś obecnie już nie istnieje. Na polecenie hrabiego Potockiego, ówczesnego właściciela tych terenów, spuszczono z niego wodę z zamiarem odłowienia ryb. Drugie jezioro, obecnie nazywane Jeziorkiem Dolnym, leży na wysokości 683 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 0,42 ha. Jego maksymalna głębokość wynosi 6,2 m, średnia zaś 2,4 m. Jeziorko Górne, to drugi z istniejących i jednocześnie największy zbiornik wodny na tym terenie. Jego powierzchnia liczy sobie 1,44 ha, a pojemność 25,5 tys. m3. Średnia głębokość tego akwenu wynosi 2 m, a w najgłębszym punkcie zanotowano głębokość 5,8 m. Istnieje jednak możliwość, że dane te mogą ulec zmianie, w wyniku ciągłej wymiany wody ze spływającego do jeziorek potoku Olchowatego, który wraz z nurtem niesie ze sobą materiał osadzający się na dnie. Ponadto resztki roślinności i zbutwiałych drzew, również wpływają na zmiany w strukturze dna jezior, co może przekładać się na zmiany w ich głębokości. noclegi Bieszczady

W 1957 roku obszar Jeziorek Duszatyńskich objęty został ochroną i utworzono geologiczny rezerwat przyrody „Zwiezło”. Przez jego teren poprowadzony jest szlak czerwony /Główny Szlak Beskidzki/. Kilkakrotnie odwiedził jeziorka również Karol Wojtyła, który zauroczony mistycznym charakterem tego miejsca wspominał je także w swoich wierszach. Bieszczady pokoje

Na szczególną uwagę zasługuje także unikalna flora, bardzo rzadko występująca w Bieszczadach, np.: rdestnica pływająca czy skrzyp gałęziasty, który nietrudno przegapić podczas wędrówki szlakiem. Rośnie tu także pałka szerokolistna, trzcina pospolita oraz rzęśl wiosenna, których występowanie tutaj jest nietypowe ze względu na wysokość. W wodach jeziorek odkryty został, nieznany wcześniej w Polsce, endemit – gatunek wodopójki /Neumania callosa/. W okresie zimowym, w miejscach rozerwania pokrywy lodowej, można zaobserwować strzelające w górę fontanny wody, które powstają dzięki uwalnianiu gazów, tworzących się podczas procesu gnicia drewna i resztek roślinności w głębi jezior. Jesienią, trudno przejść obojętnie, widząc zestawienie czerwieni, żółci i brązów liści z szafirową taflą jezior i refleksami przebijającego przez las słońca. Bieszczady domki

Okolice te były uważane przez miejscową ludność za magiczne i zaczarowane. Wierzono, iż przyczyną powstania osuwiska było działanie wściekłego diabła, który rzucił w Chryszczatą ognistą kulę, czyniąc spustoszenie. Istnieje też legenda głosząca, że osuwisko powstało w wyniku upadku meteorytu. W jeszcze innej wersji, powstanie osuwiska łączone jest z trzema olbrzymami zaklętymi w kamień na zachodnim grzbiecie Chryszczatej. Bieszczady agroturystyka


Możliwość komentowania jest wyłączona.