Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku


Wetlina noclegi


Minął kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Rok bogaty w wydarzenia związane z realizacją kolejnych przedsięwzięć. Kontynuowanie naszej działalności nie byłoby możliwe bez Państwa wsparcia płynącego z wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego. W roku 2013 na nasze konto wpłynęło z tego tytułu 18.278,24 zł. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdanie z tego co udało nam się zrealizować w 2013 roku.

1. Wydaliśmy pierwszy numer czasopisma turystyczno – historycznego „Bieszczady Odnalezione”. Wydawnictwo cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców. Wydanie kolejnego numeru planujemy na luty 2014 r.

2. W ramach kontynuacji projektu „Bieszczady Odnalezione” na terenie nieistniejącej wsi Jaworzec zostały odsłonięte fundamenty 2 chat bojkowskich. W jednej z nich odkryta została unikalna kamienna piwnica podbudynkowa. Wszystkie prace wykonane zostały przez ekipę archeologów z Sanoka. Na jednej z odkrytych podmurówek chaty dokonaliśmy częściowej rekonstrukcji ścian oraz zaznaczyliśmy wewnętrzne podziały pomieszczeń. Informacje na temat jej ostatnich właścicieli oraz opis konstrukcji i plan pomieszczeń znajdziecie państwo na dwujęzycznej (polski, ukraiński) tablicy. Przygotowaliśmy również ulotkę opisującą ten fragment projektu. Artykuł opisujący te prace i ich wyniki zostanie opublikowany w naszym czasopiśmie.

3. Przy wydatnej pomocy finansowej Lasów Państwowych dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy naszego stowarzyszenia z Nadleśnictwem Cisna udało nam się wspólnie sfinansować zakup używanego ratraka. Maszyna jest już po remoncie, gotowa do zakładania profesjonalnego śladu na trasach biegowych w gminie Cisna.

4. Dzięki porozumieniu podpisanemu między Nadleśnictwem Cisna i naszą organizacją, w sezonie letnim 2014 r. powstanie sieć malowniczo położonych ścieżek rowerowych poprowadzonych po drogach zakładowych Nadleśnictwa Cisna. Drogi zakładowe to, w przeciwieństwie do popularnych „stokówek”, świetnie utrzymane, szerokie na 6 m utwardzone trakty leśne. Nasze Stowarzyszenie pokrywa koszty oznakowania ścieżek rowerowych, przygotowuje materiały informacyjne itd.

5. Zakupiliśmy w Archiwum Wojennym w Wiedniu osiemnastowieczne mapy von Miega obejmujące teren obecnej gminy Cisna. To unikalny i ciekawy materiał, który zamierzamy wykorzystać w naszym czasopiśmie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.